Стратегия "Лабучер"
Мартингейл
Ормонд
Контра Д'Аламбер
Реверсивен Лабучер
Плоска
1-3-2-6
Фибоначи
Д'Аламбер
Критерият на Кели
Лабучер
Оскар
Ва банк
Пароли
Стъпаловидна
10 процентна
Стратегия Лабучер
(Зачеркваща стратегия или „Редът на числата”)

Стратегията „Лабучер” била кръстена на един от министрите на кралица Виктория. Името му се свърза с нея, но не е известно дали той я измислил. Тази стратегия, известна и като „Зачеркваща стратегия” се използва, като се правят известен брой записи, които след това се зачертават. Играчът започва с поредица от числа- каквито той желае да използва. Сумата от избраният ред ще съоветства на броя на единиците, които играчът се опитва да спечели.

Играчът започва да залага сума, равна на сбора от първата и последната цифра в редицата. Ако играчът спечели, числата в редицата се зачеркват. Ако той загуби, сбора (заложеният брой единици) се записва в края на редицата.

Например, нека реда е 1-2-3-4-5-6. Ако играчът направи една напълно печеливша серия, в крайна сметка той ще спечели 21 единици (1+2+3+4+5+6). Показан е пример, в който с „х” е заместено число, което е участвало в печеливш залог. В крайна сметка печалбата е 21 единици.

Начална поредица: 1-2-3-4-5-6 Каса:
1) Залог: 1 +6 = 7 единици => печели x-2-3-4-5-x +7 единици
2) Залог: 2 +5= 7 единици => губи x-2-3-4-5-x-7 +0 единици
3) Залог: 2 +7= 9 единици => губи x-2-3-4-5-x-7-9 -9 единици
4) Залог: 2 +9= 11 единици => печели x-x-3-4-5-x-7-x +2 единици
5) Залог: 3 +7= 10 единици => печели x-x-x-4-5-x-x-x +12 единици
6) Залог: 4 +5= 9 единици => губи x-x-x-4-5-x-x-x-9 +3 единици
7) Залог: 4 +9= 13 единици => печели x-x-x-x-5-x-x-x-x +16 единици
8) Залог: 5 единици => печели x-x-x-x-x-x-x-x-x +21 единици

Ето едно развитие, което води до неблагоприятни последици:

Начална поредица: 1-2-3-4-5-6 Каса:
1) Залог: 1 +6= 7 единици => губи 1-2-3-4-5-6-7 -7 единици
2) Залог: 1 +7= 8 единици => губи 1-2-3-4-5-6-7-8 -15 единици
3) Залог: 1 +8= 9 единици => печели x-2-3-4-5-6-7-x -6 единици
4) Залог: 2 +7= 9 единици => губи x-2-3-4-5-6-7-x-9 -15 единици
5) Залог: 2 +9= 11 единици => печели x-x-3-4-5-6-7-x-x -4 единици
6) Залог: 3 +7= 10 единици => губи x-x-3-4-5-6-7-x-x-10 -14 единици
7) Залог: 3 +10= 13 единици => губи x-x-3-4-5-6-7-x-x-10-13 -27 единици
По- добре да се откажем.

Трябва да се знае, че колкото по- дълга началната редица, толкова намалява вероятността за успех. Колкото е по- кратък реда, т.е. по- малка е заплануваната печалба, толкова е по- голям шанса за успех.

Ако приключите успешно серията, ще видите, че винаги имате печалба. Отрицателната страна на тази стратегия е, че може да фалирате, дори началният ви залог да е малък.

Предложеният метод важи за коефициент на залагане равен на 2.00. Ако той е различен се използва по- долу описаната схема.

„Зачеркващата” стратегия е подобна на Фибоначи, но е по- добра. Една печалба компенсира две загуби, но и също така намалява броя на стъпките до приклкючване на серията и така Ви отдалечава от зоната на големите суми за залагане. В крайна сметка, получавате планираната първоначална печалба.

Тази стратегия дава по- голяма гъвкавост в сравнение с Мартингейл, защото можете да променяте своят залог по най- добрият за Вас начин, чрез задаване на произволен начален ред. Неудобството е, че трябва да полагате усилия да записвате редицата, да триете цифри при печалба или да вписвате нови цифри при загуба, като внимавате да не допуснете грешки.


Подробно описание на стратегията при коефициент различен от 2.00

Първо решаваме колко искаме да спечелим, например 100 лв. Тогава трябва да изчислим колко дълго трябва да събираме печалби, за да постигнем целта си. Това е най- хитрата част от стратегията.

Трябва да се опитаме да намерим средната вероятност за успех, отчитайки коефициента на залагане. При среден коефициент около 2.00, то вероятността е около 40%. По- добре е да се подценим, от колкото да се надценим. Ако се надценим, ще трябва да увеличаваме залога си, а това може да доведе до неприятности.

Ако предположим, че ще събираме 100 лв чрез 20 печалби по 5 лв, може да изчислим колко дълго ще правим залагания за да съберем тези 100 лв, при шанс 40% при коефициент 2.00. При шанс 40% ние ще губим в 60% от случаите. Това означава, че ще губим 50% повече от колкото ще печелим.

Първоначално реда ще изглежда така:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5


Определяне на първият залог:

Както е заложено в правилата на стратегията, при печалба, първото и последното число трябва да се зачеркнат. Печалбата е 5+5 =10. За да спечелим 10 лв трябва да се съобразим със коефициента. Ако той е 2.00 трябва да заложим 10 лв. Ако той е 1.50 трябва да заложим 20 лв., ако е 1.75- залога трябва да е 13.33 лв. Метода за неговото определяне е:

Нетната печалба / (Коефициента – 1)

Нека коефициента е 1.80 и залога се изчислява да бъде 12.5 лв. Не познаваме. Губим тези пари. Тогава сме длъжни да запишем като последен член на редицата числото 12.5. За да изчислим следващият залог събираме първият и последният член на редицата 5+12.5 и използваме горната формула:

(5+ 12.5) / (Коефициента -1)

Ако спечелим този залог, зачеркваме числата 5 (първото) и 12.5 (последното). И изчисляваме следващият залог:

(5+ 5) / (Коефициента -1)

Даже в тази и разновидност, стратегията „Лабучер” не е толкова прогресивна като Мартингейл, но това не я прави по- малко опасна стратегия. Ако започнете да губите в серия, нещата лесно ще излязат извън контрол. Поради тази причина, предварителните изчисления оказват много важна роля. Преди да започнете да я използвате реално, проиграйте стратегията виртуално в продължение на няколко месеца. Така от една страна ще разучите подробно стратегията, а от друга ще проверите вашите реални способности да прогнозирате срещи.

   
11.04.2010