Система "Точен резултат" 4
"Застраховаща" 1
"Застраховаща" 2
"Застраховаща" 3
"Точен резултат"
"Точен резултат" 1
"Точен резултат" 2
"Точен резултат" 3
"Точен резултат" 4
ПП / КИ 1
ПП / КИ 2
Търсене на равенства
В движение
"Късметлийска 15-ица"
Value betting
Система "Точен резултата"

Избирате 7, 8 или 9 срещи за които предполагате, че можете да познаете точния резултат. При два и повече познати резултата ще имате печалба. Тази система е с голям риск и съответно с по- голяма печалба.


Как се прави системата


Играем система "Пълно комбиниране":

2 от 7 - 21 комбинации х 1.00 лв = 21.00 лв

или 2 от 8 - 28 комбинации х 1.00 лв = 28.00 лв

или 2 от 9 - 36 комбинации х 1.00 лв = 36.00 лв (само за срещи с коефициенти над 5.50)

Пример:
Прогноза Коеф.
Среща 1 1 - 0 6.00
Среща 2 0 - 1 6.00
... 1 - 0 6.00
Среща 7,8 или 9 1 - 1 6.00

Резултати:

Познати резултати Печалба Нето печалба
  при 7 ср. при 8 ср. при 9 ср.
0 0 - 21 лв - 28 лв - 36 лв
1 0 - 21 лв - 28 лв - 36 лв
2 36 лв 15 лв 8 лв 0 лв
3 108 лв 87 лв 80 лв 72 лв
4 216 лв 195 лв 188 лв 180 лв
5 360 лв 339 лв 332 лв 324 лв
6 540 лв 519 лв 512 лв 504 лв
7 756 лв 735 лв 728 лв 720 лв
8 1008 лв   980 лв 972 лв
9 1296 лв     1260 лв
   
11.04.2010