Стратегия Фибоначи

Тази стратегия се основава на числовата редица на Фибоначи „1-1-2-3-5-8-13-21-34“. Характерното за нея е, че всеки член на редицата е сума на предходните два. Тази стратегие е вид прогресивна финансова стратегия. Прилича на Мартингейл и Ормонд, по това, че и тука залога се изислява така, че да компенсираме предишни загуби. Различава се от тях, защото Фибоначи компенсира не всички предходни загуби, а само последните две. В същото време нямаме заложена цел да печелим при всяка среща или при всяка позната среща. Сега печелим само, когато компенсираме всички загуби. Точно това прави тази стратегия, не толкова агресивна, но по- малко печеливша.

Стратегията е създадена за събития с 50% вероятност на случване или с други думи, за събития с коефициент 2.00. Логиката на тази стратегие е „всяка победа изплаща две предни загуби“. Преминавате стъпка напред когато губите и се връщате две назад когато печелите.

Стъпка 1. Залагате 1 лв до като не загубите. Ако загубите-> Стъпка 2

Стъпка 2. Залагате 2 лв. Ако спечелите, връщате се на Стъпка 1. Ако загубите-> Стъпка 3.

Стъпка 3. Залагате 3 лв. Ако спечелите, връщате се на Стъпка 1. Ако загубите-> Стъпка 4.

Стъпка 4. Залагате 5 лв. Ако спечелите, връщате се на Стъпка 2. Ако загубите-> Стъпка 5.

Стъпка 5. Залагате 8 лв. Ако спечелите, връщате се на Стъпка 3. Ако загубите-> Стъпка 6.

Стъпка 6. Залагате 13 лв. Ако спечелите, връщате се на Стъпка 4. Ако загубите-> Стъпка 7.

Стъпка 7. Залагате 21 лв. Ако спечелите, връщате се на Стъпка 5. Ако загубите-> Стъпка 8.

Стъпка 8. Залагате 34 лв. Ако спечелите, връщате се на Стъпка 6. Ако загубите- връщате се на Стъпка 1.

Преди за започнете, имайте предвид, че за да „издържите“ до 8-ма стъпка, при начален залог 1 лв, Ви трябват 87 лв начален капитал.

Тази стратегия не е много печеливша. При нея по- скоро се компенсират всички загуби, чрез два пъти по- малко познати срещи. Печалбата идва когато отново слезете до първо ниво, т.е. вече сте компенсирали всички загуби. При тези условия, стратегията Фибоначи изисква познаваемост не по-малка от 33% и по възможност да нямате големи лоши серии.

Разновидности на стратегията Фибоначи

Вариант 2

Вместо да се връщате 2 стъпки назад, връщайте се само 1 стъпка след успех. Когато победите в 2 поредни залагания тогава отстъпете с 2 стъпки.

Този вариант носи по- голяма печалба и повече „адреналин”.


Вариант 3

Стратегията Фибоначи може да се модифицира за коефициенти различни от 2.00. Редицата няма да е „1-2-3-5-8-13-21-34“, но ще запазим логиката „всяка победа изплаща две предни загуби“.

Стъпка 1. Коеф.=К1, Залагате 1 лв до като не загубите. Ако загубите-> Стъпка 2

Стъпка 2. Коеф. = К2, Залог2 = 1 / (К2 – 1). Ако спечелите, връщате се на Стъпка 1. Ако загубите-> Стъпка 3.

Стъпка 3. Коеф.= К3, Залог3 = (Залог2 + 1) / (К3 – 1). Ако спечелите, връщате се на Стъпка 1. Ако загубите-> Стъпка 4.

Стъпка 4. Коеф. = К4, Залог4 = (Залог2 + Залог3) / (К4 – 1). Ако спечелите, връщате се на Стъпка 2. Ако загубите-> Стъпка 5.

Стъпка 5. Коеф. = К5, Залог5 = ( Залог3 + Залог4) / (К5 – 1). Ако спечелите, връщате се на Стъпка 3. Ако загубите-> Стъпка 6.

Стъпка 6. Коеф. = К6, Залог6 = (Залог4+ Залог5) / (К6 – 1). Ако спечелите, връщате се на Стъпка 4. Ако загубите-> Стъпка 7.

Стъпка 7. Коеф. = К7, Залог7 = (Залог5 + Залог6) / (К7 – 1). Ако спечелите, връщате се на Стъпка 5. Ако загубите-> Стъпка 8.

Стъпка 8. Коеф. = К8, Залог8= (Залог6 + Залог7) / (К8 – 1). Ако спечелите, връщате се на Стъпка 6. Ако загубите- връщате се на Стъпка 1.

Може би е това предложение няма да се възприеме от консерваторите, защитници на традиционните стратегии, но точно тези модификации дават красотата на играта. Ако при класическия Фибоначи, за 8 неуспешни опита трябват 87 лв, то при същият брой опити, но с коефициент около 2.4-2.62 ще трябват само около 11 лв.

За някои залагащи, „Фибоначи” е сравнително екстремна стратегия. Ако често губите и рядко печелите в серии – „Фибоначи” не е за Вас. Стратегият е за малко по- напреднали играчи, придобили опит да не печелят само 1 от 8-10 срещи.

Стратегия Д’Aламбер

Д’Аламбер” е полулярна математическа стратегия за залагане, носеща името на Жан ле Ронд д’Аламбер (Jean Le Rond d’Alembert)- френски математик, роден през 1717 г. Неговата теория „Закон за равновесието” предполага наличието на баланс на успехите и загубите при някои събития, ако ги разглеждате в дълъг ред.

Д’Аламберт понякога нарича своята система „Пирамидална”. Стратегията е измислена във връзка със залагания на събития с 50% вероятност за случване. При нея трябва да се увеличава залога с единица след загуба и да се намалява с единица залога след победа.

Пример:
1. Първи залог 1 лв. Ако спечелете, залагате отново 1 лв, ако изгубите, залагате 2 лв.
2. Ако сте заложили 2 лв и спечелете, залагате 1 лв, ако загубите, залагате 3 лв.
3. Ако сте заложили 3 лв и спечелете, залагате 2 лв, ако загубите, залагате 4 лв.
4. Ако сте заложили 4 лв и спечелете, залагате 3 лв, ако загубите, залагате 5 лв.
5. Ако сте заложили 5 лв и спечелете, залагате 4 лв, ако загубите, залагате 6 лв.
6. Ако сте заложили 6 лв и спечелете, залагате 5 лв, ако загубите, залагате 8 лв.
7. И т.н.

„Д’Аламбер”, определено е ефективна система. За пример, Вие стартирате с 1 лв и след серия от залагания се връщате 100 пъти в началото (залог 1 лв), независимо колко победи и колко загуби имате. В крайна сметка ще се окаже, че сте спечелили 50 лв.

Пример 1,  Коефициент = 2.00, Познаваемост = 33%
1/ Залог: 1 единица       Резултат: Lost;     Баланс: -1 единица
2/ Залог: 2 единици;     Резултат: Lost;    Баланс: -3 единица
3/ Залог: 3 единица;     Резултат: Won;      Баланс: +3 единици

Пример 2,  Коефициент = 2.00, Познаваемост = 25%
1/ Залог: 1 единица       Резултат: Lost;      Баланс: -1 единица
2/ Залог: 2 единици;     Резултат: Lost;      Баланс: -3 единица
3/ Залог: 3 единица;     Резултат: Lost;      Баланс: -6 единици
4/ Залог: 4 единици;     Резултат: Won;      Баланс: +2 единици

Пример 3,  Коефициент = 2.00, Познаваемост = 20%
1/ Залог: 1 единица       Резултат: Lost;      Баланс: -1 единица
2/ Залог: 2 единици;     Резултат: Lost;      Баланс: -3 единица
3/ Залог: 3 единица;     Резултат: Lost;      Баланс: -6 единици
4/ Залог: 4 единици;     Резултат: Lost;      Баланс: -10 единици
5/ Залог: 5 единици;     Резултат: Won;      Баланс: 0 единици

Пример 3,  Коефициент = 2.00
1/ Залог: 1 единица       Резултат: Lost;      Баланс: -1 единица
2/ Залог: 2 единици;     Резултат: Lost;      Баланс: -3 единица
3/ Залог: 3 единица;     Резултат: Lost;      Баланс: -6 единици
4/ Залог: 4 единици;     Резултат: Lost;      Баланс: -10 единици
5/ Залог: 5 единици;     Резултат: Lost;      Баланс: -15 единици
6/ Залог: 6 единици;     Резултат: Won;      Баланс: -3 единици
7/ Залог: 5 единици;     Резултат: Won;      Баланс: 7 единици

Както се вижда от примерите, при срещи с коефициент 2.00, след 2, 3 и 4 загуби, само една победа е достачна да се се „изплува“ от блатото на загубите. При по-дълга поредица от загуби, ще търябва да спечелите поне 2 последователни срещи за да се похвалите с положителен баланс.

Стратегията е екстремна, но не чак толкова колкото Мартингейл. При Мартингейл винаги след една спечелена среща балансът ви става положителен. При Д’Аламбер при повече от 4 последователни загуби, един успех няма да ви помогне да си оправите баланса.

Точно това показва, че Мартингейл е подходящ за абсолютно начинаещи играчи, оптимисти с големи начални суми, които са готови да загубят. За да ползвате Д’Аламбер трябва да имате някакъв опит в залагането и да можете да печелите поне 25% от срещите с коефициент 2.00 за да имате печалба от играта си.

Запомнете, че ако изпаднете в дълга губеща серия и в същото време сумата, която сте решили, че е една заложна единица е по- голямичка, то това ще работи срещу Вас и много бързо ще банкрутирате.

Не се хвърляйте сляпо към тази или друга стратегия. Изпробвайте ги на хартия или в Excel минимум 1 месец. Всяко бързане и надценяване на възможностите ви ще се отрази зле на финансите ви.