Система „Точен резултат“ v.3

Тази система прилича на Системата „Точен резултат“ 2, но е по- рискова, но носи и по- голяма печалба.

Избираме 3 срещи с вероятна победа на  единия отбор, но с не голяма голова ралика.

Изписваме вероятните точни резултати за двете срещи в таблица

Пример:

Среща 1 1 – 0 2 – 0 2 – 1
Среща 2 1 – 0 2 – 0 2 – 1
Среща 3 2 – 1 2 – 0 2 – 1

Залагаме една и съща сума, например 1 лв, на всички възможни комбинации.

3 х 3 х 3 = 27 комбинации х 1.00 лв = 27.00 лв

Коефициентите за тези точни резултати са над 5.50- 6.00.

Резултати:

При познаване на точния резултат и на трите срещи ще имаме печалба около 166.00 – 216.00 лв. или чиста (нето) печалба около 140.00 – 190.00 лв.

Реверсивна стратегия

При тази стратегия, се залагат толкова единици залог според големината на поредното число в редицата. Ако редицата е 1 2 3 4, то на ниво 1 се залага 1 единица, на ниво 2- 2 единици и т.н. Размерът на залога нараства към края на редицата.

Характерното е, че редицата не се изписва предварително, а се създава по време на играта.

Редицата започва с числото 1. Започва се с залог 1 единица

Печели се. Добавя се ново число към редицата, т.е. тя става 1 2. При новото залагане, залога е 2 единици.

Печели се. Добавя се ново число към редицата, т.е. тя става 1 2 3. При новото залагане, залога е 3 единици.

Поставяте си подходяща цел (планирана печалба). Например максимална чиста печалба 10 единици. Когато направите чиста печалба 10 единици, започвате от начало.

Всеки път при загуба зачертвате послените 2 числа от редицата.

Пример : Редицата е 1 2 3 4 5 6 и сте загубили =>  1 2 3 4 5 6

Следващият Ви залог е 4 единици.

Ако сте зачеркнали и първото число, т.е. 1, започвате отначало.

Пример: Редицата е била 1 2. Играли сте със залог 2. Загубвате. Редицата става 1 2

Следващият Ви залог е 1 единица.

Накратко, ако печелите, прибавяте 1 число към редицата, ако загубите, премахвате последните 2 числа в редицата

Пример:  1 единица = 1 лв, Максимална печалба = 10 лв, Коеф. = 2.00

Залог Печалба от залога Каса Печалба в касата Познат резултат Редица
10 лв 0 лв 1
1 лв 9 лв – 1 лв Да
2 лв 11 лв 1 лв 1 2
2 лв 9 лв – 1 лв Да
4 лв 13 лв 3 лв 1 2 3
3 лв 10 лв 0лв Да
6 лв 16 лв 6 лв 1 2 3 4
4 лв 12 лв 2 лв Не 1 2 3 4
2 лв 10 лв 0лв Да
4 лв 14 лв 4 лв 1 2 3
3 лв 11 лв 1лв Да
6 лв 17 лв 7 лв 1 2 3 4
4 лв 13 лв 3 лв Да
8 лв 21 лв 11 лв >10 лв Край
10 лв 0 лв 1
1 лв 9 лв – 9 лв и т.н.

Стратегията не е екстрамна- дълги серии с малки печалби, но и малки загуби.

Трябва да се печели поне 2 пъти повече от загубите (познаваемост = 66%), за да очаквате печалба. При съотношение печалба/загуба = 2/1, само ще „въртите“ парите и ще се затворите в един безкраен цикъл без изход и без загуба ( но и без печалба ).

При тази стратегия, стойността на коефициента не оказва влияние при развитието на стратегията. Той дава отражение само на необходимият брой познати срещи, при който се достига заплануваната печалба. Малък коефициент- необходимо е повече познати срещи, голям коефициент- по- малко познати срещи.

Стратегия „10 процента“

Стратегията започва след като задължително си определите сума на касата и минимален залог.

С всяка загуба повишавате залога с 10%, след всяка победа- намалявате 10%. След като достиганете до минималния залог (след успешна серия), дори и след всеки допълнителен успех продължавате да играете с най-ниския залог. 

Ако не сте много добър играч, а сте малко над средното ниво не избирайте големи суми като минимална печалба. Процеса ще се „зацикли” при познаваемост от около 50-60 %  и трудно ще възстановите загубените суми.

При тази стратегия задължителнотрябва да умеете да печелите повече от колкото губите, т.е. познаваемостта Ви да е над 50%. Характерното за нея е, че не е необходимо да печелите в серия за да излезете на печалба.

Тази стратегия е идентична на стратегията „Д’Аламбер”. Разликата е, че ако спечелите 20 лв. и минималният залог е 1 лв., при тази стратегия трябва да намалите залога с 10%, т.е. 2 лв., а не с минималният залог от 1 лв. И обратното, при загуба на 20 лв., трябва да качите залога с 2 лв, а не с 1 лв.. При 30 лв, стъпката нагоре и надолу е 3 лв. Бъдете сигурни, че следите вашата каса, за да не видите скоро последния си лев в нея. За да намалите риска от банкрут, можете след победа да намалите залога с повече от 10% или … да си дадете кратка почивка.

Стратегията „10 процента” е предназначено за Д’Аламбер играчи, които никога не искат да се откажат или за „отказващи “ се играчи, които искат да отидат към банкрута с малко по-малко ядове. С десет процентната игра можете по- дълго време да се наслаждавате на удоволствието да залагате.

Стратегията „10 процента” може да бъде ефективна, но се иска да умеете да познавате повече от колкото да губите. Бъдете предупредени, че тя не е малко рискова стратегия. Тя е само „по-ниско рискова за високо рисковите играчи“. Стратегията „10 процента” не е за тези, които не притежават дисциплина при залаганията.

Стъпаловидна стратегия

В теорията на тази стратегия се казва, че трябва да преизчислите залога си, когато сметката Ви се увеличи до определено предварително ниво. Така например, когато Вашите средства се увеличават с 25%, трябва да увеличите залозите си с 25% също. Някои играчи казват, че не трябва да понижавате залога си, ако паднете под това ниво, защото ако задържите по- високия залог, ще ускорите завръщането си към върха, но и при неуспехи по- бързо ще банкрутирате.

Като някои други системи за залагане, тази също има няколко разновидности. Например, може да решите да увеличите своя залог с 25% при увеличение на капитала за 12,5% или нещо такова. За да отидете до крайности, може да увеличавате залога си всеки път когато хазартния Ви фонд расте. Можете да залагате с 2% повече всеки път когато печелите при коефициент на залога 2.00 и при успешна серия ще увеличите бързо касата си. Разбира се, увеличението на печалбата е последвано от увеличаване на риска.

Ако сте предпазлив играч, можете да увеличите с 10% залога , когато достигнете 20% увеличение на фонда си.

В Стъпаловидната стратегия, всеки играч сам си избира процентите според манталитета си. Тука е предложена идеята, а как да се приложи практически, всеки сам решава. Примамливото на тази стратегия е, че може да се пригоди за всякакви играчи. Може да бъде екстремна, а може да се направи и по- приемлива за не рисковите играчи.

Стратегия Пароли

(Анти Мартингейл)

Стратегията Пароли е противоположна на Мартингейл. Започвате с единица залог и увеличавате своя залог когато печелите. Ако губите, отново залагате единица залог.

Необходимо е предварително да планирате колко да бъде началният ви залог и до колко да увеличавате своя залог при печалба или колко ще бъде максималната ви серия при печалба.

Пример: Начален капитал- 10 лв, Максимум серии- 3, Среден коефициент- 2.00, Единица залог- 1 лв.
1/ Залог: 1 лв     Резултат: Печалите     Каса: 11 лв
2/ Залог: 2 лв    Резултат: Губите           Каса: 9 лв
2/ Залог: 1 лв     Резултат: Губите           Каса: 8 лв
3/ Залог: 1 лв     Резултат: Печалите     Каса: 9 лв
4/ Залог: 2 лв     Резултат: Печалите     Каса: 11 лв
5/ Залог: 3 лв     Резултат: Печалите     Каса: 14 лв
6/ Край на серията     Печалба: 4 лв

Както виждате при около 66% познаваемост имате не малка печалба. Този процент познаваемост е нещо нормално за добрите играчи.

Предимството на стратегията Пароли е, че не е необходима голяма начална сума. При познаване на залозите печалбата ви бързо расте, а при загуба реално губите само една единица залог от първоначалната си каса и разбира се всичко спечелено в печелившата серия, но практика, то не е част от началната Ви каса.

Вие увеличавате залога всеки път, когато познаете и започвате всеки път от начало когато не познаете резултата. В такъв смисъл, вие извличате полза когато познавате резултатите, особенност, която не се използва при Мартингейл. Естествено, не можете да очаквате, че ще печелите безкрайно и за това трябва предварително да решите колко дълги серии да правите или каква максимална печалба да очаквате. Стигнете ли до предварително определената от вас граница, заделяте си чистата печалба и започвате от начало с единица залог.

Как се определя вероятността за печалба в сериите?

Ако Вашата познаваемост е например p = 80%, тогава вероятността P при n серии е следната:
n = 2, => P = p^2 = 64%
n = 3, => P = p ^3 = 51.20%
n = 4, => P = p ^4 = 40.96%

Ако считате, че 40.96% е малка вероятност за вас, то правете максимум 3 залога в печелившата си серия и след третата печалба започнете с единица залог.

Стратегията Пароли не е екстремна, но се предполага, че имате дарбата да познавате срещи в серия, т.е. това е стратегия за напреднали. Ако не можете да познавате повече от 2 срещи в серия, то трябва коефициентът на тези две срещи да е по- голям от 2.00, което както се вижда, отново не е подходящо за начинаещи.

Коментар на система „Over / Under 0.5“

Интернет е пълен с неверни теории свързани с футболни системи и стратегии за залагане. Причните за написването на подобни публикации са различни и няма да се спирам на тях.

Ще разгледам една „странна” система за залагане. В един уебсайт намерих статия, уверяваща ни, че едва ли няма нещо по-безопасно от залагане на футболния маркет „Over / Under 0.5”, на изход „Over 0.5”. Цитирам „В резултат на висока успеваемост, системата е създадена редовно да печели малка сума, отколкото с един залог да се изгубите всичко!”.

Ще разсъждавам над първата част: „В резултат на висока успеваемост, системата е създадена редовно да печели малка сума”. Както се казва в същия уебсайт, коефициента за „Over 0.5” е 1.03.

К = 1.03

Подобна футболна система, като предложената е печеливша, ако при игра с “Flat” (Плоска) стратегия имаме печалба. Основното изискване за да е успешна тази стратегия за залагане е условието:

p x K > 1

където p е вероятността да познаете прогнозата, на която сте залозили, а К е коефициента на съответния изход на ползвания маркет на футболната среща. Ние разполагаме със стойността на К, нека намерим изискването за познаваемостта p.

p > 1 / K = 1 / 1.03 = 0.97

Познаваемост наричам вероятността правилно да прогнозирате (да познаете) резултата на залозите си при ползване на даден коефициент. Говорим за стойност на познаваемостта само за даден коефициент или за тясна граница около него. Понятие от вида „Познавам срещите на Байерн Мюнхен с вероятност 80%” е неточно. Може да се каже „Познавам срещите на Байерн Мюнхен с вероятност 80%”, когато коефициента е около 1.5”. Това е коректно съждение.

За да имате печалба в дългосрочен план от футболната система, която разглеждаме, трябва познаваемостта на прогнозите ви да е над 97%, т.е. по-малко от 3% неуспехи. Това означава, че не може да се губят повече от 3 залога на 100. При 3 от 100 няма да имате загуба, но няма да имате и печалба. Трябва да губите не повече от 2 на 100 залога за да има смисъл да играете или 1 залог на 50 направени. Използвам за база 50 защото тази цифра е близо до броя на срещите в един сезон.

Пример:

Печалбата Profit при m броя познати залози от n броя общо залози и заложена сума S е

Profit = m x S x K – n x S

За да е успешна футболната система, трябва при 50 направени залога, 49 от тях да са успешни и 1 неуспешен.

Profit = 49 x 1 x 1.03 – 50 x 1 = 50.47 – 50 = 0.47

Да, имаме 0.47 заложни единици печалба след 50 направени залога. Нека за сега се абстрахираме от „огромната” печалба.

Ако имаме не 1, а 2 неуспешни залога от 50, вече можем да говорим за неуспешна система.

Profit = 48 x 1 x 1.03 – 50 x 1 = 19.44 – 50 = – 0.56

При 2 неуспешни залога вече сме на загуба при играни 50 срещи.

Замислете се дали има смисъл да се движете „по ръба“ и да залагате на 50 и повече срещи и да рискувате да не спечелите нищо.

Да се върнем на въпросния уебсайт. Цитирам: „Тотнъм и Манчестър Сити е пример за добър мач на който да заложите. Нито един от отборите не е завършил в 0-0 равенство в последните 6 мача.”

Това е несериозно – „6 мача”. Необходими са ни 50 мача за да проверим тази система. Статистика от 6 положителни събития може да ни бъде полезна само за коефициент К > 1.17, т.е. 6 успешни и 1 неуспешен залог или познаваемост.

p = 6 / 7 = 0.857

K > 1 / 0.857 = 1.17

В нашия случай с коефициент К = 1.03 подобна статистика е абсолютно безполезна.

Установих, че статистиката на Манчестър Сити, която е ползвана в публикацията е от сезон футболния 2016/2017 г. на Обединеното кралство. Нека я погледнем по-сериозно.

Манчестър Сити имат изиграни 38 мача в Premier League 2016/2017. От тях 2 мача са Under 0.5, т.е. загуба за нас играещите на Over 0.5.

На практика, в дългосрочен план, ако се залага на Манчестър Сити, на Over 0.5 при коефициент 1.03, бихме загубили пари. При познаваемост 94.7% (36 залога от 38), коефициента трябва да е 1.06 за да имаме някакъв шанс да вземем минимална печалба.

Няма как да знаем, кога Манчестър Сити ще завърши с нулево равенство за да пропуснем залога си в тази среща. Дори след 6, 7 и повече срещи с вкаран гол, всичко е възможно да се случи в следващия двубой. Печалбите от 3% са прекалено малки и само една непозната прогноза след 6 успешни, ще ви срине баланса под нулата.

Показах ви странността на една от публикациите в Интернет. Не се доверявайте на всичко прочетено, проверявайте.

Стратегия Мартингейл

Тази стратегия може би е най-старата и е пределно проста. Тя е базирана на възможността да си връщате загубите и все нещо да остане „отгоре”.

Мартингейл е възникнала при хазартби залагания с коефициент 2.00, т.е. печалбата ви е равна на залога. Поради тази причина , ще започна обясненията за залози с коефициент 2. След това ще видите и точната формула за залозите, ако коефициента е различен от 2.00.

Как работи стратегията „Мартингейл“?

Всеки път когато губите, удвоявайте залога си и така до като спечелите. Като спечелите, приберете печалбата и започнете от начало с една единица залог, т.е. с колкто сте почнали да играете.

Започва се с една единица залог. Ако спечелите, прибирате печалбата си и пак залагате една единица залог. Ако загубите удвоете залога. Така в крайна сметка, когато спечелите отново ще си върнете загубите и пак ще имате една единица печалба.

Пример.

1. Залагате 1 лв и печелите. Задържате печалбата. Пак залагате 1 лв и така до като загубите, тогава залагате 2 лв.

2. Ако спечелите 2лв, си връщате 1 лв и имате 1 лв печалба. Ако загубите- залагате 4 лв.

3. Ако спечелите 4лв, си връщате 3 лв и имате 1 лв печалба. Ако загубите- залагате 8 лв.

4. Ако спечелите 8лв, си връщате 7 лв и имате 1 лв печалба. Ако загубите- залагате 16 лв.

5. Ако спечелите 16лв, си връщате 15 лв и имате 1 лв печалба. Ако загубите- залагате 32 лв.

6. И т.н.

Можете да започнете с 1 лв, 10 лв или повече, зависи само от капитала Ви.

Пълна формула, т.е. коефициента не е 2.00

Започва се с една единица залог. Ако спечелите, прибирате печалбата си и пак залагате една единица залог. Ако загубите, трябва да изчислите новият залог по следната формула:

Залог = (Всичко загубено + Една единица залог) / (Коефициент – 1)

Пример.

1.  Залагате 1 лв и печелите. Задържате печалбата. Пак залагате 1 лв и така до като загубите. Нека следващия залог е с коефициента 1.85. В този случай трябва да заложите (1 + 1) / (1,85 – 1) = 2.35 лв.

2. Ако спечелите ще имате печалба 1.85 х 2.35 = 4.35 лв. Връщате си 3.35 лв (1 + 2.35 = 3.35) и имате 1 лв печалба.

3. Ако загубите ще трябва пак да изчислите новият залог. Нека коефициента е 2.20. Залога е (3.35 + 1) / ( 2.2 – 1) = 3.63 лв. Ако спечелите ще имате 2.20 х 3.63 = 7.98 лв. Връщате си 6.98 лв (1 + 2.35 + 3.63 = 6.98) и имате 1 лв печалба.

6. И т.н.

Фантастична система ли е Мартингейл?

Разбира се, ако имате неограничен капитал и нямате лимит на залозите, теоритически не можете да загубите никога. Дори и след 5 (6 и повече) загуби само с 1 печалба си връщате всичко и отново сте на печалба. За съжаление, това е само мечта.

Тази стратегия изисква голямо количество подсигуряващ капитал, има ниска възвръщаемост и става опасна при серия от загуби, защото се вдига рязко сумата на залога. Ако свършите заделения за игра капитал или достигнете лимита на залозите определен от букмейкъра, загубвате шанса си да си върнете парите.

Стратегията е екстремна, опасна и изисква много пари и много здрави нерви. Никога не я ползвайте в онлайн казина. Има алгоритми, чрез, които ще ви засекат и ако не ви баннат, то ще направят така, че са загубите много пари. Ако залагате на червено на рулетка, гарантирам ви , че над 10 пъти ще се случи черно.

Стратегията „Мартингейл” е  много високо рискова стартегия.

Много хора си мислят, че щом започнат да губят няколко пъти последователо, задължително в най- скоро време трябва да спечелят. Дано да е така, ама едва ли.

„Мартингейл” е за начинаещи играчи, които не могат да печелят в серия, а го правят епизодично. Ако сте такъв играч, залагайте позволения минимум на залога за да натрупате опит.

Застраховаща система с 2 срещи

При мултибет с 2 срещи винаги е възможно да не познаем точния резултат на едната или другата среща. Същността на комбинацията е да се застраховаме от една изненада. При познаване на двата резултата- печелим.

Оргиналният залог е мултибет. Заменяме го с два сингъла с точно пресметнати залози. За сметка на намаляване на печалбата, увеличаваме сигурността.  Същото е при всички видове застраховки в живота. Застрахователната полица има цена и ние я плащаме за да повишим сигурността на едно или друго нещо.

Този застраховащ залог се играе когато произведението на коефициентите на прогнозираните резултати е по-голямо от 4.


Пример за незастрахован залог:

Имаме 2 срещи и искаме да заложим на изходите, които сме си избрали.

Среща 1 | Маркет 1X2, Изход – няма значение | Коефициент К1 = 2.20

Среща 2 | Маркет 1X2, Изход- нма значение | Коефициент К2 = 1.90

 Решаваме, че парите, които ще дадем за залога са 10.00 лв.

Залагаме мулти бет от 2 игри.

Възможните резултати от двете срещи са следните:

  Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4
Среща 1 Won Won Lost Lost
Среща 2 Won Lost Won Lost
Изплатени пари: 41.80 0 0 0
Печалба / Загуба: 31.80 – 10.00 – 10.00 – 10.00

Ако познаем двете срещи- отлично, но не познаем ли една или повече срещи ще загубим залога. В крайна сметка:

Вариант 1: В 25% от случаите имаме печалба

Варианти 2,3,4: В 75% – губим парите си.


\"\"

Как се прави „застраховаща” система?

К1 х К2 = 4.18 > 4, следователно можем да използваме застраховащ залог с 2 срещи.

Залагаме на двете срещи поотделно, т.е. правим два сингъла.

Нека общият залог за системата е S. Залозите се изчисляват с тази проста формула:

за първа среща: S1 = (K1 / K2 + 1)

за втора среща: S2 = S – S1

Това е разковничето на идеята. Всичко е скрито в горните два реда. Ако сте решили да ползвате застраховащ залог, тези формули са вашата истина.

Ако сте искате да заложите общо 10.00 лв., то сумите за всяка среща ще са:

– за първа среща:       S1 = 10 / (2.20/1.90 + 1) = 4.63 лв

– за втора среща:       S2  = 10 – 4.79 = 5.37 лв

Да погледнем какви са възможните резултати.

  Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4
Среща 1 Won Won Lost Lost
Среща 2 Won Lost Won Lost
Изплатени пари: 20.40 10.20 10.20 0
Печалба / Загуба 10.40 0.20 0.20 – 10.00

Какво установяваме?

Вариант 1: В 25% от случаите имаме печалба 

Варианти 2 и 3: В 50% си връщаме  парите (Застраховката)

Вариант 4: В 25% –  ще загубим .

Печалбата е по- малка от първия случай, но сигурността е значително по- голяма.

Системата важи и за срещи с произведение на коефициентите по- малко от 4, но си връщаме само част от парите при Вариант 2 и 3.

Не искам да ви лъжа. В дългосрочен план е едно и също дали ще залагате със или без застраховка. Най-вероятно обаче, за вас понятието \“дългосрочен план\“ включва период от около месец и за такъв малък период, твърдението ми не е вярно. Пробвайте и преценете дали застраховащят залог е вашата сила или не. Никога не забравяйте , че дори и при \“ТОП VIP сигурните\“ прогнози няма 100% гаранция за успех.