Стратегия 1-3-2-6

Стратегия 1-3-2-6

Името на стратегията говори само за себе си. Стратегията е базирана на възможността да имате добра печалба, ако успешно прогнозирате 4 пъти последователно. Началната сума за един цикъл в тази стратегия е необходимо да бъде два пъти началния ви залог.

Система и стратегия 1-3-2-6Стратегията е създадена за игра в казино при 50% вероятност на събитието. Това означава, че коефициентите на залозите ви трябва да са около 2.00.

Първият залог е 1 единица, вторият път- 3 единици, третият път- 2 единици, последният,
четвърти път- 6 единици.

Пример: 1 единица = 10 .00 лв, Коефициент = 2.00

В таблицата е разгледан случая когато имаме 4 последователни успешни прогнози. Започваме със залог 10 лв. След успех, добавяме 20 лв в касата. Правим втори залог от 30 лв. След нов успех, прибавяме 60 лв в касата. На трето ниво залагаме 20 лв. След успех – 40 лв в касата. На последното ниво залагаме 60 лв. При пореден успех, добавяме 120 лв в касата. В крайна сметка имаме 120 лв чиста печалба.

  Единици Залог Печалба Каса Познат резултат Чиста печалба
        20 лв    
1ниво 1 10 лв   10 лв Да – 10 лв
      20 лв 30 лв   10 лв
2 ниво 3 30 лв   0 Да – 20 лв
      60 лв 60 лв   40 лв
3 ниво 2 20 лв   40 лв Да 20 лв
      40 лв 80 лв   60 лв
4 ниво 6 60 лв   20 лв Да 0
      120 лв 140 лв   120 лв
             

Една поредица се състои от 4 залога. Когато се направят, се започва от началото. Също така, при не познаване на резултат, не зависимо на кое ниво, пак се започва от начало с 1 единица залог.

Ако не познаете резултата на първо ниво, загубата ви е 10 лв.

  Единици Залог Печалба Каса Познат резултат Чиста печалба
        20 лв    
1ниво 1 10 лв   10 лв Не – 10 лв
      0 10 лв   – 10 лв

Ако не познаете резултата на второ ниво, загубата ви е 20 лв.

  Единици Залог Печалба Каса Познат резултат Чиста печалба
        20 лв    
1ниво 1 10 лв   10 лв Да – 10 лв
      20 лв 30 лв   10 лв
2 ниво 3 30 лв   0 Не – 20 лв
      0 0   – 20 лв

Ако не познаете резултата на трето ниво, ще останете с печалба 20 лв

  Единици Залог Печалба Каса Познат резултат Чиста печалба
        20 лв    
1ниво 1 10 лв   10 лв Да – 10 лв
      20 лв 30 лв   10 лв
2 ниво 3 30 лв   0 Да – 20 лв
      60 лв 60 лв   40 лв
3 ниво 2 20 лв   40 лв Не 20 лв
      0 40 лв   20 лв

Ако не познаете резултата на четвърто ниво, ще имате толкова с колкото сте почнали

  Единици Залог Печалба Каса Познат резултат Чиста печалба
        20 лв    
1ниво 1 10 лв   10 лв Да – 10 лв
      20 лв 30 лв   10 лв
2 ниво 3 30 лв   0 Да – 20 лв
      60 лв 60 лв   40 лв
3 ниво 2 20 лв   40 лв Да 20 лв
      40 лв 80 лв   60 лв
4 ниво 6 60 лв   20 лв Не 0
      0 20 лв   0

Привлекателността на тази стартегия се състои в това, че рискувате 20 лв при шанс да спечелете 120 лв. Можете да губите 6 последователни пъти на най- неблагоприятното ниво (2 ниво) и само с една победна серия (4 последователни успеха) ще върнете парите си.

Стратегията е лесна за ползване, не е екстремна, но се иска да можете да печелите в серия, т.е. не е за начинаещи играчи.