Стратегия Ормонд

Стратегия „Ормонд“

Стратегита „Ормонд“ е заложено, че имате за цел всеки път при залагане да печелите 1 единица капитал. Дори, ако загубите, следващият път трябва да спечелите вече 2 единици, естествено и да си върнете загубите. При 5 поредни загуби се очаква на шестият път, ако спечелите да имате 6 единици печалба.

Система ОРМОНДТази стратегия прилича на Мартингейл, но при Мартингейл след печалба си връщате загубите и печелите само 1 единица печалба, а при Ормонд пак си връщате загубите, но печелите по 1 единица печалба за всеки направен залог. Т

Тази стратегия е най-рисковата от всички описани в този уебсайт. Носи по- големи печалби, но е максимално екстремна.

Стратегия „Ормонд“ при коефициент 2.00

Залагате първоначално 1 единица (А1).

Когато спечелите, всеки път залагате сума А1.

Ако загубите, новият залог се изчислява по формулата: 2 x А0 + А1, където А0 е предходният залог.

Пример:

Начален залог- 1.00 лв.

Очаквана печалба при всеки залог – 1.00 лв.

Залозите са за срещи с коефициент около 2.00.

  1. Залагате 1.00 лв. Ако спечелите, отново залагате 1.00 лв. Ако загубите – новият залог е : 2 х 1.00 лв + 1.00 лв = 3 лв.
  2. Ако познаете прогнозата, печалбата е 6.00 лв. [връщате си залозите от 4.00 лв (1.00 лв + 3.00 лв) и печелите 2.00 лв ( 2 залагания х 1.00 лв)] и се връщате на стъпка 1. Ако загубите, новият залог е : 2 х 3.00 лв + 1.00 лв = 7.00 лв.
  3. Ако познаете прогнозата, печалбата е 14.00 лв. [връщате си залозите от 11.00 лв (1.00 лв + 3.00 лв + 7.00 лв) и печелите 3.00 лв ( 3 залагания х 1.00 лв)] и се връщате на стъпка 1. Ако отново загубите, новият залог е : 2 х 7.00 лв + 1.00 лв = 15.00 лв.
  4. . Ако познаете прогнозата, печалбата е 30.00 лв. [връщате залозите от 26.00 лв (1.00 лв + 3.00 лв + 7.00 лв+ 15.00 лв) и печелите 4.00 лв ( 4 залагания х 1.00 лв)] и се връщате се на т.1. Ако отново загубите, новият залог е : 2 х 15.00 лв + 1.00 лв = 31.00 лв.
  5. И т.н.

Прогресията е от типа 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127 и т.н. или за да компенсирате серия от 6 поредни неуспеха е необходимо да заложите 127 лв или трябва да имате капитал минимум 247 лв. След познаване ще спечелите чисто 7 лв.

Само за сравнение, за да покриете в Мартингейл 6 поредни загуби, при същите коефициенти, е необходимо да заложите 64 лв или трябва да имате капитал минимум 127 лв. Другата разлика е, че след познаване ще спечелите чисто 1 лв.

Пълната формула, т.е. коефициента е различен от 2.00

Предлагам ви отново нещо, което го няма да го намерите никъде другаде, стратегията ормонд при коефициент различен от 2.00. Има една идея повече формули, но печелите пълна свобода на действие в залаганията.

  1. Залагате 1.00 лв. Ако спечелите, отново залагате 1.00 лв. Ако загубите – новият залог се изчислява по формулата:

Залог = (Всички загуби + брой срещи * 1 единица печалба) / (Коефициент – 1)

Пример:

  1. Залагате 1.00 лв. Ако спечелите, отново залагате 1.00 лв. Ако загубите – при коефициент 1.85, новият залог е (1+2*1)/(1.85-1) = 3.53 лв.
  2. Залагате 3.53 лв. Ако спечелите, печалбата Ви ще бъде 1.85*3.53=6.53 или покривате 1+3.53=4.53 разходи и печелите 2 залагания по 1 лв планирана печалба, общо 2 лв. Прибирате си печалбата и отново залагате 1.00 лв. Ако загубите, новият залог при например коефициент 2.20, ще е (4.53+3*1)/(2.20-1) = 9.04 лв.
  3. И т.н.

Стратегията „Ормонд“ е много високо рискова стратегия.

Теоретически винаги рано или късно ще спечелите, но зависи от големината на сумата с която разполагате. Тази стратегия изисква много голям начален капитал, но за сметка на това гарантира компенсация на всички загуби и печалба, която Ви се полага за всяка заложена среща.

Стратегия „Ормонд“ е за професионалисти, който много губят прогнозите си и почти никога в серия. Ако обикновенно губите няколко пъти и след това печелите, стойте на далеч от Ормонд. Предупреждавам ви, това ще е финансово самоубийство за вас. Аз не познавам по-рискова стратегия от тази.