Стратегия Лабушер

Стратегия Лабушер

Другото име на тази финансова стратегия е „Зачеркваща стратегия“ или „Редът на числата”

Стратегията „Лабушер” била кръстена на един от министрите на кралица Виктория – Хенри Лабушер (1831 – 1912). Името му се свърза с нея, но не е известно дали той я измислил. Тази стратегия се използва, като се правят известен брой записи, които след това се зачертават. Играчът започва с поредица от числа- каквито той желае да използва. Сумата от избраният ред ще съоветства на броя на единиците, които играчът се опитва да спечели.

Система ЛабушерСтратегията е измислена да се ползва при събития с 50% вероятност за случване и за това, ако искате да я ползвате за спортни залагания, коефициентите трябва да са около 2.00.

Играчът започва да залага сума, равна на сбора от първата и последната цифра в редицата. Ако играчът спечели, числата в редицата се зачеркват. Ако той загуби, сбора (заложеният брой единици) се записва в края на редицата.

Например, нека реда е 1-2-3-4-5-6. Ако играчът направи една напълно печеливша серия, в крайна сметка той ще спечели 21 единици (1+2+3+4+5+6). Показан е пример, в който с „х” е заместено число, което е участвало в печеливш залог. В крайна сметка печалбата е 21 единици.

Начална поредица: 1-2-3-4-5-6 Баланс:
1) Залог: 1 +6 = 7 единици => печели x-2-3-4-5-x +7 единици
2) Залог: 2 +5= 7 единици => губи x-2-3-4-5-x-7 +0 единици
3) Залог: 2 +7= 9 единици => губи x-2-3-4-5-x-7-9 -9 единици
4) Залог: 2 +9= 11 единици => печели x–x-3-4-5-x-7-x +2 единици
5) Залог: 3 +7= 10 единици => печели x-x-x-4-5-x-x–x +12 единици
6) Залог: 4 +5= 9 единици => губи x-x-x-4-5-x-x-x-9 +3 единици
7) Залог: 4 +9= 13 единици => печели x-x-x-x-5-x-x-x-x +16 единици
8) Залог: 5 единици => печели x-x-x-x-x-x-x-x-x +21 единици

Ето едно развитие, което води до неблагоприятни последици:

Начална поредица: 1-2-3-4-5-6 Каса:
1) Залог: 1 +6= 7 единици => губи 1-2-3-4-5-6-7 -7 единици
2) Залог: 1 +7= 8 единици => губи 1-2-3-4-5-6-7-8 -15 единици
3) Залог: 1 +8= 9 единици => печели x-2-3-4-5-6-7-x -6 единици
4) Залог: 2 +7= 9 единици => губи x-2-3-4-5-6-7-x-9 -15 единици
5) Залог: 2 +9= 11 единици => печели x-x-3-4-5-6-7-x-x -4 единици
6) Залог: 3 +7= 10 единици => губи x-x-3-4-5-6-7-x-x-10 -14 единици
7) Залог: 3 +10= 13 единици => губи x-x-3-4-5-6-7-x-x-10-13 -27 единици
По- добре да се откажем.    

Трябва да се знае, че колкото по- дълга началната редица, толкова намалява вероятността за успех. Колкото е по- кратък реда, т.е. по- малка е заплануваната печалба, толкова е по- голям шанса за успех.

Ако приключите успешно серията, ще видите, че винаги имате печалба. Отрицателната страна на тази стратегия е, че може да фалирате, дори началният ви залог да е малък.

Примерите по-горе саи за коефициент на залагане равен на 2.00. Ако той е различен се използва по- долу описаната схема.

„Зачеркващата” стратегия е подобна на Фибоначи, но е по- добра. Една печалба компенсира две загуби, но и също така намалява броя на стъпките до приклкючване на серията и така Ви отдалечава от зоната на големите суми за залагане. В крайна сметка, получавате планираната първоначална печалба.

Тази стратегия дава по- голяма гъвкавост в сравнение с Мартингейл, защото можете да променяте своят залог по най- добрият за Вас начин, чрез задаване на произволен начален ред. Неудобството е, че трябва да полагате усилия да записвате редицата, да триете цифри при печалба или да вписвате нови цифри при загуба, като внимавате да не допуснете грешки.

Описание на стратегията при коефициент различен от 2.00

Тази разновидност на стратегията Лабушер е моя.

Първоначално реда може да изглежда така:

5 5 5 5 5 

Разликата от стандартната стратегия Лабушер е, че сега коефициента не е 2.00, а някакъв друг. Залога би трябвало да е 5 + 5 = 10 лв при коефициент 2.00 и печалбата би трябвало да е 10 лв. Тръгваме от печалбата и ще изчислим залога спрямо новия коефициент.

Залог = 10 / (Коефициента – 1)

Познаваме. Както е заложено в правилата на стратегията, при печалба, първото и последното число трябва да се зачеркнат. Печалбата е 10 лв

х 5 5 5 х 

За да спечелим 10 лв трябва да се съобразяваме винаги с коефициента. Ако той е 2.00 трябва да заложим 10 лв. Ако той е 1.50 трябва да заложим 20 лв., ако е 1.75- залога трябва да е 13.33 лв. Метода за неговото определяне е:

Залог = Нетната печалба / (Коефициента – 1)

Нека коефициента е 1.80 и залога ще бъде 12.5 лв. Не познаваме. Губим тези пари. Тогава сме длъжни да запишем като последен член на редицата числото 12.5.

х 5 5 5 х 12.5

За да изчислим следващият залог събираме първият и последният член на редицата 5 + 12.5 и използваме горната формула:

Залог = (5+ 12.5) / (Коефициента -1)

Ако спечелим този залог, зачеркваме числата 5 (първото) и 12.5 (последното).

х х 5 5 х х

Изчисляваме следващият залог.

Залог = (5+ 5) / (Коефициента -1)

Даже в тази и разновидност, стратегията „Лабушер” не е толкова прогресивна като Мартингейл, но това не я прави по- малко опасна стратегия. Ако започнете да губите в серия, нещата лесно ще излязат извън контрол. Поради тази причина, предварителните изчисления оказват много важна роля.

Стратегията изисква много точно да познавате своята познаваемост за коефициентите, които ще ползвате. Много вероятно е тези коефициенти да не са 2.00. Не се страхувайте да пробвате варианта, който съм ви предложил, като разновидност на основния.

Трябва да умеете да познавате няколко прогнози в редица. От това зависи, колко ще е дълъг началния ред. Ако в продължение на няколко месеца никога не сте успели да прогнозирате успешно 4 срещи последователно, то създаването на начален ред с повече от 6 члена е безумие. Ако се е случвало успешната редица да е била поне 3 срещи, започнете стратегията Лабушер с 4 или 5 числа за да си гарантирате печалба.

Експериментирайте с различни числа в редицата, но не чрез реални залози. Ще намерите много сполучливи комбинации, които да съответстват на вашата познаваемост и темперамент. Ето един вариант за действия. Това е мое предложение и няма да го намерите никъде другаде. 

Стигнали сте до тука след 4 неуспешни залога: x – 3 – 3 -3 – 3 – x – 6 – 9 – 12 – 15

Ситуацията започва да излиза извън контрол. Следващия залог трябва да е 18 лв. Защо не разделите тази сума на 2 части? За целта разделете на 2 части първата и последната записани суми. Удължавате поредицата, но намалявате риска от фалит. Логиката на стратегията няма да се загуби. Вместо 1 залог от 18 лв, ще се наложи да направите 2 залог от по 9 лв. Резултата ще е положителен, ако започнете да успявате в прогнозите, все пак.

x – 21 – 3 -3 – 3 – x – 6 – 9 – 12 – 87

Преди да започнете да използвате реално „Лабушер” или друга финансова стратегия, проиграйте стратегията виртуално в продължение на няколко месеца. Така от една страна ще разучите подробно стратегията, а от друга ще проверите вашите реални способности да прогнозирате срещи.