Стратегия Д’Aламбер

Стратегия Д’Aламбер

Д’Аламбер” е полулярна математическа стратегия за залагане, носеща името на Жан ле Ронд д’Аламбер (Jean Le Rond d’Alembert)- френски математик, роден през 1717 г. Неговата теория „Закон за равновесието” предполага наличието на баланс на успехите и загубите при някои събития, ако ги разглеждате в дълъг ред.

Система Д'аламберД’Аламберт понякога нарича своята система „Пирамидална”. Стратегията е измислена във връзка със залагания на събития с 50% вероятност за случване. При нея трябва да се увеличава залога с единица след загуба и да се намалява с единица залога след победа.

Пример:
1. Първи залог 1 лв. Ако спечелете, залагате отново 1 лв, ако изгубите, залагате 2 лв.
2. Ако сте заложили 2 лв и спечелете, залагате 1 лв, ако загубите, залагате 3 лв.
3. Ако сте заложили 3 лв и спечелете, залагате 2 лв, ако загубите, залагате 4 лв.
4. Ако сте заложили 4 лв и спечелете, залагате 3 лв, ако загубите, залагате 5 лв.
5. Ако сте заложили 5 лв и спечелете, залагате 4 лв, ако загубите, залагате 6 лв.
6. Ако сте заложили 6 лв и спечелете, залагате 5 лв, ако загубите, залагате 8 лв.
7. И т.н.

„Д’Аламбер”, определено е ефективна система. За пример, Вие стартирате с 1 лв и след серия от залагания се връщате 100 пъти в началото (залог 1 лв), независимо колко победи и колко загуби имате. В крайна сметка ще се окаже, че сте спечелили 50 лв.

Пример 1,  Коефициент = 2.00, Познаваемост = 33%
1/ Залог: 1 единица       Резултат: Lost;     Баланс: -1 единица
2/ Залог: 2 единици;     Резултат: Lost;    Баланс: -3 единица
3/ Залог: 3 единица;     Резултат: Won;      Баланс: +3 единици

Пример 2,  Коефициент = 2.00, Познаваемост = 25%
1/ Залог: 1 единица       Резултат: Lost;      Баланс: -1 единица
2/ Залог: 2 единици;     Резултат: Lost;      Баланс: -3 единица
3/ Залог: 3 единица;     Резултат: Lost;      Баланс: -6 единици
4/ Залог: 4 единици;     Резултат: Won;      Баланс: +2 единици

Пример 3,  Коефициент = 2.00, Познаваемост = 20%
1/ Залог: 1 единица       Резултат: Lost;      Баланс: -1 единица
2/ Залог: 2 единици;     Резултат: Lost;      Баланс: -3 единица
3/ Залог: 3 единица;     Резултат: Lost;      Баланс: -6 единици
4/ Залог: 4 единици;     Резултат: Lost;      Баланс: -10 единици
5/ Залог: 5 единици;     Резултат: Won;      Баланс: 0 единици

Пример 3,  Коефициент = 2.00
1/ Залог: 1 единица       Резултат: Lost;      Баланс: -1 единица
2/ Залог: 2 единици;     Резултат: Lost;      Баланс: -3 единица
3/ Залог: 3 единица;     Резултат: Lost;      Баланс: -6 единици
4/ Залог: 4 единици;     Резултат: Lost;      Баланс: -10 единици
5/ Залог: 5 единици;     Резултат: Lost;      Баланс: -15 единици
6/ Залог: 6 единици;     Резултат: Won;      Баланс: -3 единици
7/ Залог: 5 единици;     Резултат: Won;      Баланс: 7 единици

Както се вижда от примерите, при срещи с коефициент 2.00, след 2, 3 и 4 загуби, само една победа е достачна да се се „изплува“ от блатото на загубите. При по-дълга поредица от загуби, ще търябва да спечелите поне 2 последователни срещи за да се похвалите с положителен баланс.

Стратегията е екстремна, но не чак толкова колкото Мартингейл. При Мартингейл винаги след една спечелена среща балансът ви става положителен. При Д’Аламбер при повече от 4 последователни загуби, един успех няма да ви помогне да си оправите баланса.

Точно това показва, че Мартингейл е подходящ за абсолютно начинаещи играчи, оптимисти с големи начални суми, които са готови да загубят. За да ползвате Д’Аламбер трябва да имате някакъв опит в залагането и да можете да печелите поне 25% от срещите с коефициент 2.00 за да имате печалба от играта си.

Запомнете, че ако изпаднете в дълга губеща серия и в същото време сумата, която сте решили, че е една заложна единица е по- голямичка, то това ще работи срещу Вас и много бързо ще банкрутирате.

Не се хвърляйте сляпо към тази или друга стратегия. Изпробвайте ги на хартия или в Excel минимум 1 месец. Всяко бързане и надценяване на възможностите ви ще се отрази зле на финансите ви.