Реверсивна стратегия

Реверсивна стратегия

При тази стратегия, се залагат толкова единици залог според големината на поредното число в редицата. Ако редицата е 1 2 3 4, то на ниво 1 се залага 1 единица, на ниво 2- 2 единици и т.н. Размерът на залога нараства към края на редицата.

Реверсивна СтратегияХарактерното е, че редицата не се изписва предварително, а се създава по време на играта.

Редицата започва с числото 1. Започва се с залог 1 единица

Печели се. Добавя се ново число към редицата, т.е. тя става 1 2. При новото залагане, залога е 2 единици.

Печели се. Добавя се ново число към редицата, т.е. тя става 1 2 3. При новото залагане, залога е 3 единици.

Поставяте си подходяща цел (планирана печалба). Например максимална чиста печалба 10 единици. Когато направите чиста печалба 10 единици, започвате от начало.

Всеки път при загуба зачертвате послените 2 числа от редицата.

Пример : Редицата е 1 2 3 4 5 6 и сте загубили =>  1 2 3 4 5 6

Следващият Ви залог е 4 единици.

Ако сте зачеркнали и първото число, т.е. 1, започвате отначало.

Пример: Редицата е била 1 2. Играли сте със залог 2. Загубвате. Редицата става 1 2

Следващият Ви залог е 1 единица.

Накратко, ако печелите, прибавяте 1 число към редицата, ако загубите, премахвате последните 2 числа в редицата

Пример:  1 единица = 1 лв, Максимална печалба = 10 лв, Коеф. = 2.00

Залог Печалба от залога Каса Печалба в касата Познат резултат Редица
    10 лв 0 лв   1
1 лв   9 лв – 1 лв Да  
  2 лв 11 лв 1 лв   1 2
2 лв   9 лв – 1 лв Да  
  4 лв 13 лв 3 лв   1 2 3
3 лв   10 лв 0лв Да  
  6 лв 16 лв 6 лв   1 2 3 4
4 лв   12 лв 2 лв Не 1 2 3 4
2 лв   10 лв 0лв Да  
  4 лв 14 лв 4 лв   1 2 3
3 лв   11 лв 1лв Да  
  6 лв 17 лв 7 лв   1 2 3 4
4 лв   13 лв 3 лв Да  
  8 лв 21 лв 11 лв >10 лв   Край
           
    10 лв 0 лв   1
1 лв   9 лв – 9 лв и т.н.  

Стратегията не е екстрамна- дълги серии с малки печалби, но и малки загуби.

Трябва да се печели поне 2 пъти повече от загубите (познаваемост = 66%), за да очаквате печалба. При съотношение печалба/загуба = 2/1, само ще „въртите“ парите и ще се затворите в един безкраен цикъл без изход и без загуба ( но и без печалба ).

При тази стратегия, стойността на коефициента не оказва влияние при развитието на стратегията. Той дава отражение само на необходимият брой познати срещи, при който се достига заплануваната печалба. Малък коефициент- необходимо е повече познати срещи, голям коефициент- по- малко познати срещи.