Арбитражни залози – За или Против

Aрбитражните залози (Arbitrage bet, Sure bet) дават възможността да се спечели от залог независимо от изхода на събитието. Това се дължи на факта, че различните букмейкъри предлагат различни коефициенти за дадено събитие. Ползването на арбитражи не се препоръчва от много букмейкъри. Въпреки примамливия характер на тези залози, можете да загубите акаунтите си, ако ги ползвате. Ако не ги загубите, най-малкото ще бъде налагане на лимитиране, което ще ги обезмисли.

За да сте наясно за какво става дума, ще използвам съвсем малко математика за да разберете откъде „изникват” тези залози..

За да сте сигурни на 100%, че ще познаете, трябва да заложите на всички изходи на събитието.

Обикновен, неарбитражен залог

Пример.

Ако събитието е „Колко гола ще има във футболната среща”, а възможните изходи са „Над 2.5 гола” и „Под 2.5 гола”,  то ще трябва да заложите и на двата изхода.

Веднага ще кажете „Ами това е глупост” и ще бъдете прави за обиновените залози. Ето защо сте прави:

Нека коефициентите за двата изхода са:

Over 2.5   |  Kover = 2.56

Under 2.5 |  Kunder = 1.52

Ако искаме да спечелим 100 лв при познаване на който и да е изход, ще трябва да заложим следните суми:

Sover =  100 / 2.56 = 39.06 лв,       т.е. залагаме 39,06 на Over 2.5

Sunder =  100 / 1.52 = 65.79 лв      залагаме 65,79 на Under 2.5

Общата сума, която ще дадем е

Stotal = Sover + Sunder = 39.06 + 65.79 = 104.85 лв > 100 лв

Вижда се, че ще трябва да дадем повече пари отколкото ще спечелим. За това казваме, че е неразумно да се залага на всички възможни изходи на едно събитие.

Всъщност, тези 4.85, които са над нашата очаквана печалба от 100 лв са в резултат на скрития маржин в коефициентите. Маржина формира печалбата на букмейкърите.

Маржина се изчислява по следната формула:

Margin = 1 / Sover + 1 / Sunder – 1 = 0,0485                 

Букмейкъра печели от маржина, който е 4,85%.

Когато маржина е положително число, букмейкърите винаги ще печелят, което видяхте от примера по-горе.

Арбитражен залог на събитие с два изхода

Ако искате вие да печелите, трябва да използвате коефициенти, които формират отрицателен маржин. Тогава спечелените от вас пари ще бъдат повече от заложениете.

Това не може да се случи, ако ползвате коефициентите само на един букмейкър. Възможно е да се открият такива коефициенти, ако се потърсят из повече букмейкърски сайтове.

Пример.

БукмейърOver 2.5Under 2.5
A2.561.52
B2.51.5
C2.51.65
D2.61.5
E2.621.65

Вземаме най-високите коефициенти за Over 2.5, Under 2.5. Те са:

Over 2.5   |  Kover = 2.62

Under 2.5 |  Kunder = 1.65

Margin = 1 / Sover + 1 / Sunder – 1 = -0.0123

Получи се отрицателен маржин. Нека пробваме да заложим.

Залагаме на Over 2.5 при букмейкър „Е”.

Sover =  100 / 2.62 = 38.17лв

Залагаме на Under 2.5 при букмейкър „C”.

Sover =  100 / 1.65 = 60.61лв

Общата сума, която ще дадем е

Stotal = Sover + Sunder = 38.17 + 60.61 = 98.78 лв < 100 лв

Получава се, че ще заложим общо 98,78 лв, а ще спечелим 100 лв. Това прави 1,22% печалба, независимо как ще завърши срещата.

Това е арбитражен залог. Залага се на подходящите коефициенти от различни букмейкъри на всички възможни изходи на едно събитие. Няма значение как ще завърши срещата. Залагащият винаги печели. Единствения вариант, да не спечели, е да се случи нещо и букмейкъра да върне парите поради някаква причина.

Арбитражен залог на събитие с три изхода.

Букмейкърите A, B и C предлагат следните коефициенти за дадена футболна среща:

Букмейкър„1”„Х”„2”
A1.503.754.75
B1.753.203.50
C1.353.507.00

Като се погледне по колони, се вижда, че букмейкър А предлага най – добрия коефициент за равенство, букмейкър B предлага най – добрия коефициент за „1” и букмейкър C предлага най – добрия коефициент за „2”. Получава се, че за това събитие най добрата комбинация са коефициентте:
”1” – 1.75
”Х” – 3.75
”2” – 7.00

Първо се проверява дали тези коефициенти, могат да се използват за арбитражно залагане:

Margin = 1 / S1 + 1 / Sx + 1 / S1 – 1 = -0.019

С тези коефициенти ще направим печалба от 1.9%.

Следва да изчислим необходимите залози:

Залог за „1”: 100 лв / 1.75 = 57.14 лв

Залог за „Х”: 100 лв / 3.75 = 26.67лв

Залог за „2”: 100 лв / 7.00 = 14.28 лв

Общо ще заложим: 57.14$ + 26.67$ + 14.28$ = 98.1$

Както се вижда, залагаме 98.1 лв за да спечелим 100 лв във всички случаи. Няма значение как ще завърши събитието – равенсвто, победа за домакина или госта, печалбата е 100 лв. Чистата печалба е 1.90 лв.

За или против арбитражните залози

Не се заблуждавайте, арбитражните залози не са лесна рабпта. Ако сами си търсите подходящи коефициенти, ще трябва да положите колосални усилия.

Ако искате да спечелите някакви смислени суми ще трябва да залагате големи залози при печалба около 1-5%. При залог от 1000 лв, печалбата ви ще е примерно 19 лв. Замислете се.

За да правите успешни арбитражни залози ще трябва да имате отворени акунти при много букмейкъри. Във всеки от тях ще трябва да сте депозирали суми не по-малки от 1000 лв. Това прави оборотен капитал от няколко десетки хиляди лева.

При един залог с три изхода, във два от случаите ще загуботе. Това означава, че ще трябва постоянно да прехвърляте пари от един един букмейкър в друг за да подържате наличен баланс подходящ за арбитражен залог. Не забравяйте наличните такси при извършваните преводи, които понякога са съизмерими с големината на печалбите.

Почти всички букмейкъри имат алгоритми за откриване на арбитражистите. Ако решат да го направят или ще ви затворят акаунта или в най-добрия за вас случай ще ви лимитират залозите. При максимален залог от 100 лв и по-малко, арбитражния подход се обезмисля. Ако два или повече букмейкъри ви лимитират, на практика не може да продължите с арбитражите.

Ще кажете, че ще си откриете нови акаунти. Не можете да го направите с вашите документи или с тези на членове на семейството ви със същата жилищна регистрация. Да,мпже да ползвате документи на приятелите си, но колко от тях ще ви дадат банковите си карти и т.н. Рано или късно, ще останете без достъп до някой уебсайт.

За букмейкърите би трябвало да няма значение, дали залагащите са арбитражисти или не. Залозите са само върху част от възможните изходи защото не е възможен арбитраж в един уебсайт. В този случай, букмейкърите веднъж ще загубят, следващия път ще спечелят. Да, някои за компании няма значение как играят потребителите им, т.е. как залагат. Други обаче си имат правила дрещу дадени видове играчи и когато се регистрираме в един уебсайт, ние ги приемаме и трябва да ги спазваме за да очакваме коректност. Ако забраняват нещо, не го правим за да можем да взискваме, когато сме прави.

Казано накратко, арбитражните залози са сигурни и привличат, но са съпроводени с възможни усложнения за вас. Замислете се много преди да започнете този вид игра. Примамени от многото, може да загубите и малкото, което имате шанс да спечелите.

Бъдете разумни и успешни.