Прогнози
Live Score

Прогнозите в тази страница са автоматично гeнерирани от сайта live4sport.net. 1X2win.info не носи отговорност за достоверността на тази информация.

В колони "1", "0" и "2" са дадени вероятностите за случване на тези изходи. "0" означава "Х". Вероятностите са статистически изчислени. Голямата стойност на една вероятност за даден изход на срещата, не означава, че непременно ще се случи. Напълно възможно е отбор в серия от 10 срещи без загуба да завърши победен от отбот от групата на 5-те най-слаби отбори на сезона.

Иконата "Лупа" (най в дясно) отваря сайта vitibet.com. Той съдържа статистика за срещата и допълнителни прогнозни резултати. Информацията в него е изцяло на основата на вероятностите. Резултата, който виждате в него с големи цифри е най-вероятният точен резултат, но това не означава, че ще се сбъдне. Действайте разумно и внимателно.

Съвет: Проследете известно време (поне 1 месец) каква е познаваемостта на прогнозата. По възможност, правете го по лиги. Ако след периода на тестване познаваемостта е равна или по-голяма от написаната вероятност - пробвайте се внимателно и с малки суми. Може да ползвате Критерия на Кели. Ако нещо не разбирате, пишете ми и ще ви обясня.


 
11.04.2010