Арбитражи (Sure Bets)
Арбитражи - теория
Азиатският хендикап
Видове коефициенти
Движение на коеф.
История на залаганията
Статистика
Информация- Арбитражи

Същност

Aрбитражните залози дават възможността да печелите без да се притеснявате от изхода на събитието. Това се дължи на факта, че различните букмейкъри предлагат различни коефициенти за дадено събитие. На практика, ако откриете подобна ситуация и заложите, независимо как ще завърши срещата, Вие винаги печелите.

Има арбитражи за събития с два или три изхода.


Пример за арбитраж при 2 изхода

Букмейкърите A, Б предлагат следните коефициенти за дадена тенис среща:

„1” „2”
Букмейкър A 1.80 2.00
Букмейкър Б 1.50 2.40

Най- добрите коефициенти са за „1” от Букмейкър А и за „2” от Букмейкър Б.
„1” - 1.80
„2” - 2.40

Проверяваме (описано е по- долу) и установяваме, че можем да направим арбитражно залагане. Изчисляваме следното:
За залог „1”: 100 лв / 1.80 = 55.56 лв
За залог „2”: 100 лв / 2.40 = 41.67 лв

Общо залагаме 97.23 лв. Не зависимо как ще завърши срещата, ние ще имаме печалба от 2.77 лв или 2.85% чиста печалба.


Пример за арбитраж при 3 изхода

Букмейкърите A, Б и В предлагат следните коефициенти за дадена футболна среща:

„1” „Х” „2”
Букмейкър A 1.50 3.75 4.75
Букмейкър Б 1.75 3.20 3.50
Букмейкър В 1.35 3.50 7.00

Като се погледне по колони, се вижда, че Букмейкър А предлага най - добрия коефициент за равенство, Букмейкър Б предлага най - добрия коефициент за „1” и Букмейкър В предлага най - добрия коефициент за „2”. Получава се, че за това събитие най добрите коефициенти са:
”1” - 1.75
”Х” - 3.75
”2” - 7.00

Първо се проверява дали тези коефициенти, могат да се използват за арбитражно залагане (описано е по- долу), след което се изчисляват необходимите залози. Приемаме, че коефициентите са добри за арбитраж и изчисляваме следното:
Залог за „1”: 100 лв / 1.75 = 57.14 лв
Залог за „Х”: 100 лв / 3.75 = 26.67лв
Залог за „2”: 100 лв / 7.00 = 14.28 лв

Общо ще заложим: 57.14$ + 26.67$ + 14.28$ = 98.09$

Както се вижда, залагаме 98.09 лв за да спечелим 100 лв във всички случаи. Няма значение как ще завърши събитието - равенсвто, победа за домакина или госта, печалбата е 100 лв. Чистата печалба е 1.91 лв. Това означава че арбитража носи 1.95% приход от заложената сума.


Как се търси събитие за арбитраж?

Ако събитието е с два изхода, нека

К1- коефициента за изход „1”;

К2- коефициента за изход „2”;

Срещата става за арбитражно залагане ако:

1/К1 + 1/К2 < 1

Процента на очакваната чиста печалба се изчислява по следният начин:

P%= 100 х [1-(1/К1+1/К2)] / (1/К1+1/К2)

Ако използваме стойностите от по- горният пример: 1/1.80 + 1/2.40 = 0.972 < 1 следователно срещата е добра за арбитражно залагане и процента печалба ще бъде 2.85 %.


Ако събитието е с три изхода, нека

К1- коефициента за изход „1”;

КХ- коефициента за изход „Х”;

К2- коефициента за изход „2”;

Срещата става за арбитражно залагане ако:

1/К1 + 1/КХ + 1/К2 < 1

Процента на очакваната чиста печалба се изчислява по следният начин:

P%= 100 х [1-(1/К1+1/К2+1/K3)] / (1/К1+1/К2+1/K3)


Ако използваме стойностите от по- горният пример 1/1.75 + 1/3.75 + 1/7.00 = 0.98 < 1 следователно срещата е добра за арбитражно залагане и процента печалба ще бъде 1.95 %.


Изчисляване на залози

Ако събитието е с два изхода, нека:

S – сума за залагане с която разполагате;

К1- коефициента за изход „1”;

К2- коефициента за изход „2”;

S1- сума за залог за „1”;

S2- сума за залог за „2”.


Залозите се изчисляват по следният начин:

S1= S х K2/(K1+K2)

S2= S х К1/(К1+К2)


Ако разполагаме със 100 лв и използваме коефициентите от по- горният пример, ще получим:

S1=100*2.40/(1.80 + 2.40) = 57.14 лв

S2=100*1.80/(1.80 + 2.40) = 42.86 лв

Печалбите ще бъдат:

При изход „1”- 1.80 х 57.14 лв= 102.85 лв

При изход „2”- 2.40 х 42.86 лв = 102.85 лв

Както се вижда, не зависимо как ще завърши събитието, имам чиста печалба 2.85 лв.


Ако събитието е с три изхода, нека:

S – сума , която е предполагаемата бруто печалба.

К1- коефициента за изход „1”;

КХ- коефициента за изход „Х”;

К2- коефициента за изход „2”;

S1- сума за залог за „1”;

SХ- сума за залог за „Х”;

S2- сума за залог за „2”.


Залозите се изчисляват по следният начин:

S1= S/ К1

SХ= S/ КХ

S2= S/ К2

   
11.04.2010