"Застраховаща" система 2
"Застраховаща" 1
"Застраховаща" 2
"Застраховаща" 3
"Точен резултат"
"Точен резултат" 1
"Точен резултат" 2
"Точен резултат" 3
"Точен резултат" 4
ПП / КИ 1
ПП / КИ 2
Търсене на равенства
В движение
"Късметлийска 15-ица"
Value betting
Застраховаща система

3 срещи

Играе се за срещи, за които коефициентите на прогнозираните резултати да не са по- малко от 3.00.

Системата е удобна при т.н. "търсене на  Х-ове". Същността на комбинацията е да се застраховаме от две изненади. При познаване на един резултат (2 непознати резултата)- връщаме си парите, при познати два и повече резултата- печелим.


Да разгледаме следният пример: Избираме 3 срещи.


Коефициенти Прогноза
1 Х 2
Среща 1 1.90 3.10 2.80 Х
Среща 2 2.30 3.00 2.30 Х
Среща 3 1.80 3.05 3.10 Х

Как се прави „застраховаща” система


Играем трите срещи по отделно.Нека общият залог за системата е S.

Залози за съответните срещи са:

- за първа среща:

- за втора среща:

- за трета среща:

При коефициенти К1 = 3.10, К2 = 3.00, К3 = 3.05 и общ залог S = 10.00 лв, залозите за отделните срещи са:

- за първа среща:      S1 = 3.39лв  ≈ 3.40 лв

- за втора среща:      S2  = 3.33 лв ≈ 3.30 лв

- за трета среща:      S3  = 3.33 лв ≈ 3.30 лв


Познати резултати Печалба Нето печалба
0 0 -10.00
1 ≈ 10.00 0
2 ≈ 20.00 10.00
3 ≈ 30.00 20.00
   
11.04.2010