"Застраховаща" системa 1
"Застраховаща" 1
"Застраховаща" 2
"Застраховаща" 3
"Точен резултат"
"Точен резултат" 1
"Точен резултат" 2
"Точен резултат" 3
"Точен резултат" 4
ПП / КИ 1
ПП / КИ 2
Търсене на равенства
В движение
"Късметлийска 15-ица"
Value betting
Застраховаща система

2 срещи

Играе се за срещи за които произведението на коефициентите на прогнозираните резултати да не е по-малко от 4.

Винаги е възможно да не познаем точния резултат на едната или другата среща. Същността на комбинацията е да се застраховаме от една изненада. При познаване на двата резултата- печелим.

Да разгледаме следният пример:

Избираме 2 срещи.

Коефициенти Прогноза
1 X 2
Среща 1 2.20 3.00 2.40 „1”
Среща 2 1.90 3.00 2.90 „1”

К1 = 2.20    К2 = 1.90      К1 х К2 = 4.18 > 4

Решаваме, че залога ни е 10.00 лв.

Залагаме „права” колонка с 2 броя „1”-ци.

Възможните изходи от двете срещи са следните:


вариант 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4
Среща 1 1 1 Х или 2 Х или 2
Среща 2 1 Х или 2 1 Х или 2
Печалба: 41.80 - 10.00 - 10.00 - 10.00

Ако познаем Вариант 1- отлично, но при Вариант 2,3 и 4 - губим залога.

При този залог печелим в 25% от случаите и губим в 75% от случаите.


Как се прави „застраховаща” система


Играем двете срещи по отделно.Нека общият залог за системата е S.

Залози:

- за първа среща: S1 = (K1 / K2 + 1)

- за втора среща: S2 = S - S1


Да се върнем на нашият пример със залог S = 10.00 лв.

Залози:       

- за първа среща:       S1 = 10 / (2.20/1.90 + 1) = 4.63 лв

- за втора среща:       S2  = 10 – 4.79 = 5.37 лв


вариант 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4
Среща 1 1 1 Х или 2 Х или 2
Среща 2 1 Х или 2 1 Х или 2
Печалба: 20.40 10.20 10.20 - 10.00

Извод:В 25% от случаите (Вариант 1) чистата печелба е около 100% от залога, в 50% (Вариант 2 и 3)- връщаме си парите. (Застраховка) и само в 25$% от случаите (Вариант 4) - губим. Печалбата е по- малка от първия случай, но сигурността е по- голяма.

Системата важи и за срещи с произведение на коефициентите по- малко от 4, но си връщаме само част от парите при Вариант 2 и 3

   
11.04.2010