Стратегия „1-3-2-6”
Мартингейл
Ормонд
Контра Д'Аламбер
Реверсивен Лабучер
Плоска
1-3-2-6
Фибоначи
Д'Аламбер
Критерият на Кели
Лабучер
Оскар
Ва банк
Пароли
Стъпаловидна
10 процентна
Стратегия 1-3-2-6

Името на стратегията говори само за себе си. Стратегията е базирана на възможността да имате успешна прогноза 4 пъти последователно.

Първият залог е 1 единица, вторият път- 3 единици, третият път- 2 единици, последният, четвърти път- 6 единици.


Пример:1 единица = 10 .00 лв, Коефициент = 2.00

В таблицата е разгледан случая когато имаме 4 последователни успешни прогнози. Започваме със залог 10 лв. След успех, добавяме 20 лв в касата. Правим втори залог от  30 лв. След нов успех, прибавяме 60 лв в касата. На трето ниво залагаме 20 лв. След успех – 40 лв в касата. На последното ниво залагаме 60 лв. При пореден успех, добавяме 120 лв в касата. В крайна сметка имаме 120 лв чиста печалба.

  Единици Залог Печалба Каса Познат резултат Чиста печалба
        20 лв    
1ниво 1 10 лв   10 лв Да - 10 лв
      20 лв 30 лв   10 лв
2 ниво 3 30 лв   0 Да - 20 лв
      60 лв 60 лв   40 лв
3 ниво 2 20 лв   40 лв Да 20 лв
      40 лв 80 лв   60 лв
4 ниво 6 60 лв   20 лв Да 0
      120 лв 140 лв   120 лв
             

Една поредица се състои от 4 залога. Когато се направят, се започва от началото. Също така, при не познаване на резултат, не зависимо на кое ниво, пак се започва от начало с 1 единица залог.

Ако не познаете резултата на първо ниво, загубата ви е 10 лв.

  Единици Залог Печалба Каса Познат резултат Чиста печалба
        20 лв    
1ниво 1 10 лв   10 лв Не - 10 лв
      0 10 лв   - 10 лв

Ако не познаете резултата на второ ниво, загубата ви е 20 лв.

  Единици Залог Печалба Каса Познат резултат Чиста печалба
        20 лв    
1ниво 1 10 лв   10 лв Да - 10 лв
      20 лв 30 лв   10 лв
2 ниво 3 30 лв   0 Не - 20 лв
      0 0   - 20 лв

Ако не познаете резултата на трето ниво, ще останете с печалба 20 лв
  Единици Залог Печалба Каса Познат резултат Чиста печалба
        20 лв    
1ниво 1 10 лв   10 лв Да - 10 лв
      20 лв 30 лв   10 лв
2 ниво 3 30 лв   0 Да - 20 лв
      60 лв 60 лв   40 лв
3 ниво 2 20 лв   40 лв Не 20 лв
      0 40 лв   20 лв

Ако не познаете резултата на четвърто ниво, ще имате толкова с колкото сте почнали

  Единици Залог Печалба Каса Познат резултат Чиста печалба
        20 лв    
1ниво 1 10 лв   10 лв Да - 10 лв
      20 лв 30 лв   10 лв
2 ниво 3 30 лв   0 Да - 20 лв
      60 лв 60 лв   40 лв
3 ниво 2 20 лв   40 лв Да 20 лв
      40 лв 80 лв   60 лв
4 ниво 6 60 лв   20 лв Не 0
      0 20 лв   0

Привлекателността на тази стартегия се състои в това, че рискувате 20 лв при шанс да спечелете 120 лв. Можете да губите 6 последователни пъти на най- неблагоприятното ниво (2 ниво) и само с една победна серия (4 последователни успеха) ще върнете парите си.

   
11.04.2010