„Плоска” стратегия
Мартингейл
Ормонд
Контра Д'Аламбер
Реверсивен Лабучер
Плоска
1-3-2-6
Фибоначи
Д'Аламбер
Критерият на Кели
Лабучер
Оскар
Ва банк
Пароли
Стъпаловидна
10 процентна
Плоска стратегия

Залагането на една и съща сума всеки път е известно като „плоска” стратегия за залагане. При тази стратегия, избирате големина на залога, например 10 лв и залагате тази сума винаги, не зависимо дали печелите или губите.

Разбира се, тази сума може да бъде твърде голяма или твърде малка за вас. Ако разполагате с каса от 1000 лв, изберете си по- голям залог, например от 50 лв.

За добрите играчи, тази стратегия е твърде консервативна, защото при постоянно печелене вие ограничавате ръста на печалбата и трудно бихте направили „блестящ” сезон.

От друга страна, при непечеливша серия, загубите могат бързо да „стопят” касата Ви.

Предполага се, че професионалните играчи залагат по „плоската” стратегия. Причините са следните:

- Залозите са изравнени и не са в зависимост от коефициентите- изчисленията са бързи и прости;

- Залозите обикновенно са малки в сравнение с цялата каса на играча, като по този начин психическото напрежение не е голямо и банкрута е сравнително далечен;

- Познаваемостта е нещо което се изменя бързо и лесно, тогава с тази стратегия големите колебания са изключени. Това е една добра страна на тази стратегия.

Неудобството на тази стратегия е, че трябва да се съобразявате с коефициентите на срещите преди да я използвате. Големината на коефициентите зависи от Вашата познаваемост при прогнозите. На графиката е показан минималният коефициент, който може да използвате в зависимост от Вашите успехи. Минимален,означава,че при него няма да имате печалба, а само ще си покривате загубите.

Стратегията е удобна когато правите много залози за един ден и се надявате на усреднена печалба на ден за голям период от време. Считате, че сте намерили начин да познавате около 80% на ден от около 20 срещи, т.е. средно ще познавате около 16 срещи и около 4 на средно на ден ще губите. Това означава, че ще има дни когато ще сте на загуба, т.е. ще познаете 14- 15 срещи, а на другия ден ще компенсирате с познаваемост около 17- 18 срещи. Плоската стратегия е перфектна за такива случаи, но не забравяйте, че коефициента Ви в този случай, не трябва да пада под 1.25.

   
11.04.2010