Стратегия "Ормонд"
Мартингейл
Ормонд
Контра Д'Аламбер
Реверсивен Лабучер
Плоска
1-3-2-6
Фибоначи
Д'Аламбер
Критерият на Кели
Лабучер
Оскар
Ва банк
Пароли
Стъпаловидна
10 процентна
Стратегия Ормонд

В тази стратегия е заложено, че се предполага, че имате за цел всеки път при залагане да печелите 1 единица капитал. Дори ако загубите, следващият път трябва да спечелите вече 2 единици, естествено и да си върнете загубите. При 5 поредни загуби се очаква на шестият път, ако спечелите да имате 6 единици печалба.

Тази стратегия прилича на Мартингейл, но при Мартингейл след печалба си връщате загубите и печелите само 1 единица печалба, а при Ормонд пак си връщате загубите, но печелите по 1 единица печалба за всеки направен залог. Тази система носи по- големи печалби, но е и съответно по- екстремна от Мартингейл.

Как работи стратегията "Ормонд"?

Залагате първоначално 1 единица (А1).

Когато спечелите, всеки път залагате сума А1.

Ако загубите, новият залог се изчислява по формулата: 2 x А*+А1, където А* е предходният залог.


Пример:

Начален залог- 1.00 лв.

Очаквана печалба при всеки залог – 1.00 лв.

Залозите са за срещи с коефициент около 2.00.


1. Залагате 1.00 лв. Ако спечелите, отново залагате 1.00 лв. Ако загубите – новият залог е : 2 х 1.00 лв + 1.00 лв = 3 лв.

2. Ако познаете прогнозата, печалбата е 6.00 лв. [връщате си залозите от 4.00 лв (1.00 лв + 3.00 лв) и печелите 2.00 лв ( 2 залагания х 1.00 лв)] и се връщате се на т.1. Ако загубите, новият залог е : 2 х 3.00 лв + 1.00 лв = 7.00 лв.

3. Ако познаете прогнозата, печалбата е 14.00 лв. [връщате залозите от 11.00 лв (1.00 лв + 3.00 лв + 7.00 лв) и печелите 3.00 лв ( 3 залагания х 1.00 лв)] и се връщате се на т.1. Ако отново загубите, новият залог е : 2 х 7.00 лв + 1.00 лв = 15.00 лв.

4. . Ако познаете прогнозата, печалбата е 30.00 лв. [връщате залозите от 26.00 лв (1.00 лв + 3.00 лв + 7.00 лв+ 15.00 лв) и печелите 4.00 лв ( 4 залагания х 1.00 лв)] и се връщате се на т.1. Ако отново загубите, новият залог е : 2 х 15.00 лв + 1.00 лв = 31.00 лв.

5. И т.н.

Прогресията е от типа 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127 и т.н. или за да компенсирате серия от 6 поредни неуспеха е необходимо да заложите 127 лв или трябва да имате капитал минимум 247 лв. След познаване ще спечелите чисто 7 лв.

Само за сравнение, за да покриете в Мартингейл 6 поредни загуби, при същите коефициенти, е необходимо да заложите 64 лв или трябва да имате капитал минимум 127 лв. Другата разлика е, че след познаване ще спечелите чисто 1 лв.


Пълната формула, т.е. коефициента е различен от 2.00

1. Залагате 1.00 лв. Ако спечелите, отново залагате 1.00 лв. Ако загубите – новият залог се изчислява по формулата: Залог = (Всички загуби + брой срещи * 1 единица печалба)/(Коефициент - 1)

Пример:

2. Залагате 1.00 лв. Ако спечелите, отново залагате 1.00 лв. Ако загубите – при коефициент 1.85, новият залог е (1+2*1)/(1.85-1) = 3.53 лв.

3. Залагате 3.53 лв. Ако спечелите, печалбата Ви ще бъде 1.85*3.53=6.53 или покривате 1+3.53=4.53 разходи и печелите 2 залагания по 1 лв планирана печалба, общо 2 лв. Прибирате си печалбата и отново залагате 1.00 лв. Ако загубите – при коефициент 2.20, новият залог е (4.53+3*1)/(2.20-1) = 9.04 лв.

4. И т.н.


Стратегията "Ормонд" е много високо рискова стратегия.

Теоретически винаги рано или късно ще спечелите, но зависи от големината на сумата с която разполагате. Тази стратегия изисква много голям начален капитал, но за сметка на това гарантира компенсация на всички загуби и печалба, която Ви се полага за всяка заложена среща.

   
11.04.2010