Система "Точен резултат" 3
"Застраховаща" 1
"Застраховаща" 2
"Застраховаща" 3
"Точен резултат"
"Точен резултат" 1
"Точен резултат" 2
"Точен резултат" 3
"Точен резултат" 4
ПП / КИ 1
ПП / КИ 2
Търсене на равенства
В движение
"Късметлийска 15-ица"
Value betting
Система "Точен резултата"

Тази система прилича на Системата "Точен резултат" 2, но е по- рискова, но носи и по- голяма печалба.

Избираме 3 срещи с вероятна победа на  единия отбор, но с не голяма голова ралика.


Изписваме вероятните точни резултати за двете срещи в таблица

Пример:

Среща 1 1 - 0 2 - 0 2 - 1
Среща 2 1 - 0 2 - 0 2 - 1
Среща 3 2 - 1 2 - 0 2 - 1

Залагаме една и съща сума, например 1 лв, на всички възможни комбинации.

3 х 3 х 3 = 27 комбинации х 1.00 лв = 27.00 лв

Коефициентите за тези точни резултати са над 5.50- 6.00.

Резултати:

При познаване на точния резултат и на трите срещи ще имаме печалба около 166.00 - 216.00 лв. или чиста (нето) печалба около 140.00 - 190.00 лв.

   
11.04.2010