Система "Точен резултат" 2
"Застраховаща" 1
"Застраховаща" 2
"Застраховаща" 3
"Точен резултат"
"Точен резултат" 1
"Точен резултат" 2
"Точен резултат" 3
"Точен резултат" 4
ПП / КИ 1
ПП / КИ 2
Търсене на равенства
В движение
"Късметлийска 15-ица"
Value betting
Система "Точен резултата"

Избираме 2 срещи за които прогнозираме по 5 вероятни резултата. Системата е предпочитана когато имаме среща с вероятна победа на единия отбор, но с малка голова разлика и възможен дори равен резултат.


Как се прави системата

Изписваме вероятните точни резултати за двете срещи в таблица.
Среща 1 0 - 0 1 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 1
Среща 2 0 - 0 1 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 1

Залагаме една и съща сума, например 1 лв на всички възможни комбинации.

Залог = 25 комбинации х 1.00 лв = 25.00 лв

Коефициентите за тези точни резултати са над 5.50- 6.00.

Резултати:

При познаване на точния резултат на двете срещи ще имаме печалба около 30.00 - 36.00 лв. или чиста (нето) печалба около 5.00 - 10.00 лв.

   
11.04.2010