"Застраховащ" залог е залог на два изхода на едно събитие. При единият изход (1) имаме печалба, а при другият (2)- печалбата е равна на общата сума за двата залога.  
Обща сума за двата залога*     
Изход 1 Коефициент*    Залог     
Изход 2 Коефициент*    Залог     
     
Печалба при случване на изход 1 (главен)        
Печалба при случване на изход 2 (застраховащ)