"Двоен щанс" е залог едновременно на два изхода на едно събитие и желаем еднаква печалба независимо, кой от двата изхода ще се сбъдне.  
Обща сума за двата залога*     
Изход 1 Коефициент*    Залог     
Изход 2 Коефициент*    Залог     
     
Коефициент "Двоен шанс"        
Бруто печалба